Focus Keynote

Hoe kunnen we leren omgaan met alle beschikbare kennis en prikkels? Hoe kunnen we alle informatie efficiënt gebruiken om ons te inspireren, om te leren, om te delen, om oplossingen te vinden en beslissingen te nemen?

In deze inspirerende keynote gaan we in op wat focus management precies inhoudt en wat het belang hiervan voor elk van ons is, als persoon en als organisatie.

De verschillende domeinen van focus management (fysisch, psychisch, omgeving,…) worden toegelicht aan de hand van duidelijke voorbeelden. Het goede nieuws: het vermogen tot concentratie en focus kan worden geleerd en bijgestuurd.

Download folder (.pdf)
focus keynote thumbnail

Learn how we can help you focus.

Let's talk

ONZE PARTNERS

Vlaamse Overheid Luxafor MeetDistrict Juce ReTreated