Focus Scan

Als focusexperts onderzoeken, adviseren, implementeren en coachen wij. Een eerste stap is een kwalitatieve en kwantitatieve focus scan bij jullie medewerkers en management. Zo bepalen we jullie digitaal gedrag, mogelijke werk- en focusafleiders en de wederzijdse behoefte aan afspraken en begeleiding.

We gaan je organisatie bevragen via een aantal face to face interviews en via een digitale enquête. Zo brengen we de werk- en focusafleiders in beeld, en doen we aanbevelingen richting meer focus op het werk.

Download folder (.pdf)
focus audit

Learn how we can help you focus.

Let's talk

ONZE PARTNERS

Vlaamse Overheid Luxafor MeetDistrict Juce ReTreated