Een samenvatting van het onderzoek naar concentratie: insane in the brain?

We kunnen ons geen dag meer voorstellen zonder het gebruik van technologie: van smartphones en activity trackers tot een home assistent. Maar heeft het constante gebruik van digitale technologieën een impact op de gezondheid van onze hersenen? Ontdek de mening van de experts uit het artikel van VOX over onderzoek naar concentratie. Lees het nu in deze blog van the Focus Academy.

 

Onderzoek naar concentratie: de nadelen van multitasken op nummer één

Anthony Wagner wijst op het verband tussen het gelijktijdig gebruik van meerdere media en een verminderde capaciteit van ons werkgeheugen. Ons werkgeheugen is dan weer gelinkt aan taalvaardigheid en academische prestaties. Hij voegt er wel aan toe dat er nog geen wetenschappelijke causaliteit is aangetoond. 

Ook Richard Davidson gaat hiermee akkoord. Hij merkt op dat multitasken onze hersenen aantast. We zijn allemaal steeds sneller afgeleid door de technologische snufjes. Davidson noemt het zelfs een ‘national attention deficit’. Dat attention deficit of residue zorgt ervoor dat we het steeds moeilijker hebben om onze aandacht ergens bewust op te richten.

 

Hoe gaan hersenen in ontwikkeling om met concentratieproblemen?   

Expert Susanne Baumgartner is het volmondig eens met de ‘gevaren van digitale multitasken’. Zij haalt aan dat slaap- en aandachtsproblemen bij jongeren hierdoor steeds frequenter zijn. Haar onderzoek wees uit dat niet het aantal uur bepalend is voor slaap- en concentratieproblemen. De jongeren die zich zorgen maken over hun online gebruik en stress ervaren door sociale media slapen slechter.

Ook neuroloog Gary Small doet onderzoek naar de concentratie van kinderen en jongeren. Dokter Small wijst erop dat de digitale (r)evolutie goede en slechte kanten heeft. Jongeren kunnen een verminderd geheugen ervaren en zijn vaker afgeleid door tegelijk (onbewust) bezig te zijn met technologie. 

 

Technologie en de gevaren van data

Christopher Burr ligt eerder wakker van het feit dat we te weinig geïnformeerd zijn over hoe de data gebruikt wordt die wij via onze toestellen massaal genereren. Gegevens over onze gezondheid, psyche, welzijn… het gebruik en eventueel misbruik ervan stelt ons voor grote ethische uitdagingen.

Verder wordt er nog gewezen op een potentiële verslavingsproblematiek. Toch pleitten onderzoekers er voor om rekening te houden met de context van elk individu.

“Er moet rekening gehouden worden met de context van elk individu.”

Alle experts zijn het unaniem eens dat er meer en grootschaliger onderzoek naar concentratie en digitale tools nodig is. Want áls het ene het andere veroorzaakt, dan willen we dat wel weten om zo concentratieproblemen beter aan te pakken.

 

Concentratie verbeteren: bestaat er al een oplossing?

Ingrijpende oplossingen, zoals een volledige digitale detox, zijn niet meer van deze tijd, bevestigen de experts. Onhaalbaar en bovendien mogen we de positieve kanten van de technologie niet vergeten

“Een volledige digitale detox is niet meer van deze tijd, bevestigen experts.”

Enkele experts schuiven daarom suggesties naar voren om ons brein minder te belasten. Zo zweert Richard Davidson bij meditatie om ons brein te trainen en onze concentratie te verbeteren. 

Nir Eyal hamert er dan weer op dat de oorzaak aangepakt moet worden. Zo moeten bedrijven hun technologie minder verslavend maken en de inzichten in het gebruik van de app goed gebruiken. Eyal vindt dat bedrijven hun (verslaafde) gebruikers op een niet-intrusieve manier moeten begeleiden in hun gebruik. Ze vindt ook dat het de plicht is van de organisatie om gebruikers te helpen beter om te gaan met de technologie.

Smartphones zijn verslavend volgens onderzoek naar concentratie. - The Focus Academy

Dat is net wat The Focus Academy ook wil doen. We willen mensen niet betuttelen en hun digitale tools afnemen als een lolly van een kind. We geloven dat die tools tegelijk leuk én efficiënt kunnen zijn. We willen je wel helpen om zelf de controle te grijpen over je kostbare tijd, bv. door middel van workshops om je focus en concentratie te verbeteren. Zo voel je je beter na je werkdag en kan je volledig focussen op je taken, vrienden, familie en hobby’s.

We zijn geen hersenspecialisten, maar we zijn wel erg benieuwd naar verdere studies. Wil je ook op de hoogte blijven van de nieuwtjes rond het onderzoek naar concentratie? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Of start zelf al met heft in handen te nemen van je (digitale) leven en bekijk hoe onze workshops je kunnen helpen focussen.

Bart Van Wassenhove

Bart Van Wassenhove

10 juni 2019